AGNIESZKA NOWOSIELSKA

mgr Agnieszka Nowosielska

Logopeda, Terapeuta Integracji Sensorycznej

Zakres działań:
-Wywołanie i utrwalanie prawidłowej realizacji głosek spowodowanych nieprawidłowymi nawykami lub dysfunkcjami anatomicznymi,
– Terapia przy Opóźnionym Rozwoju Mowy,
– Terapię zaburzeń gryzienia i połykania,
– Terapia przetrwałego niemowlęcego typu połykania,
– Usprawnianie prawidłowego toru oddechowego,
– Wzmacnianie mięśni oddechowych,
– Terapia nadmiernego ślinienia i bruksizmu,
– Terapia sensoryczna dla dzieci nadwrażliwych na dotyk (szczególnie w obszarze twarzy)
– Rehabilitacja i emisja głosu
– Kinesiotaping*

*K-taping stosowany jest przy:
– dysfunkcjach czaszkowo- żuchwowo- kręgosłupowych,
– korygowaniu protrakcji głowy i poprawie stabilności szyjnej,
– korekcjach wad postawy i asymetrii,
– w obniżonym napięciu mięśniowym, w tym mięśnia okrężnego ust,
– uaktywnieniu górnych dróg oddechowych,
– mobilizacji nerwu trójdzielnego twarzy,
– nadmiernym ślinieniu,
– zaburzeniach połykania,
– korekcji wad wymowy,
– przewlekłym zgrzytaniu i zaciskaniu zębów,
– niwelowaniu obrzęków po zabiegach