Jakub Powała

JAKUB POWAŁA

Lekarz Medycyny, Lekarz Dentysta

Współpracuje z czołowymi postaciami polskiej chirurgii szczękowo-twarzowej i plastycznej

Jakub Powała jest absolwentem Wydziału Lekarsko – Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który ukończył z wyróżnieniem za wybitne osiągnięcia naukowe, a także absolwentem Wydziału Lekarskiego tej samej uczelni.

W trakcie studiów przewodniczył Kołu Naukowemu przy Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii, a także był członkiem Koła Naukowego przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej, Koła Naukowego Medycyny Sądowej oraz Koła Naukowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Obecnie kończy specjalizację jako Chirurg Onkolog w Klinice Nowotworów i  Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Warszawie.

Odbył staże zagraniczne w Niemczech i we Włoszech.

Patrząc na to obiektywnie, chyba rzeczywiście jestem trochę kujonem, ale to nieunikniona konsekwencja miłości do tego, co się robi.”

W tej chwili współpracuje z najwybitniejszymi chirurgami szczękowo-twarzowymi w Polsce, w tym z dr. Maciejem Jagielakiem, Prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

Bierze udział w licznych operacjach z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, chirurgii ortognatycznej, w tym zabiegach chirurgicznych z użyciem czynników wzrostu do stymulacji procesów gojenia oraz rekonstrukcjach mikrochirurgicznych twarzoczaszki.

Czynny uczestnik licznych konferencji naukowych, autor publikacji medycznych i wielokrotnie nagradzanych wystąpień kongresowych.

W Centrum Stomatologii i Medycyny Estetycznej zajmuje się: implantologią, w tym z zastosowaniem szablonów chirurgicznych, a także chirurgią stomatologiczną, w tym kostnymi zabiegami rekonstrukcyjnymi przygotowującymi do wszczepienia implantu, augmentacją (odbudową) kości i przeszczepami łącznotkankowymi.

CERTYFIKATY (I PUBLIKACJE):