Projekty UE

Innowacyjna termowizja

Cele projektu oraz spodziewane efekty

Dążąc do ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług zdecydowaliśmy się zlecić prace badawczo-rozwojowe dotyczące innowacyjnej diagnostyki stomatologicznej z wykorzystaniem termowizji uznanemu ośrodkowi naukowemu – Uniwersytetowi Śląskiemu. Prace objęły analizę potencjalnych innowacji w następujących obszarach:

  • Przygotowanie gabinetu stomatologicznego,
  • Diagnostyka,
  • Leczenie.

Celem prowadzonych badań przez Uniwersytet było przygotowanie innowacyjnej diagnostyki stomatologicznej z wykorzystaniem kamery termowizyjnej wraz z zaleconymi do wdrożenia dalszymi elementami, które zdecydowanie poprawią sytuację pacjenta. Kluczowe korzyści dla pacjenta dotyczą:

  • Jakości i trwałości leczenia,
  • Czasu wykonania leczenia,
  • Znacznie większej skuteczności diagnostycznej,
  • Istotnej redukcji bólu odczuwanego przez pacjenta,
  • Minimalizacji innych uciążliwych skutków ubocznych leczenia stomatologicznego.

Celem opracowania, oprócz przeprowadzenia samych badań, jest również przedstawienie zaleceń (uwzględniając procesy oraz niezbędny sprzęt), które po wdrożeniu umożliwią wprowadzenie nowych usług oraz poprawę jakości obecnie świadczonych usług.

Call Now Button
test