Projekty UE

Innowacyjne projekty realizowane przez Centrum Stomatologii i Medycyny Estetycznej CSME zostały docenione przez Unię Europejską. Dzięki pozyskanemu finansowaniu z Funduszy Europejskich (szczegóły poniżej) jako jedyna prywatna placówka w Mińsku dysponujemy profesjonalną salą zabiegową ze śluzą lekarską, pokojem przygotwań pacjenta i pokojem wybudzeń pacjenta. Sala ma specjalistyczne, niezależny od reszty budynku system klimatyzacyjny i wentylacyjny z ultradokłądnym filtrowaniem hepa. Sale zbudowaliśmy specjalnie dla Państwa bezpieczeństwa i komfortu. Dodamy, że zabiegi w narkozie wykonujemy tylko wraz z intubacją co jest najbezpieczniejszym sposobem narkozy.

Ponadto CSME podczas codziennej pracy wykorzystuje najnowocześniejsze technologie. Klinika oferuje m.in.:

Innowacyjna termowizja

Cele projektu oraz spodziewane efekty

Dążąc do ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług zdecydowaliśmy się zlecić prace badawczo-rozwojowe dotyczące innowacyjnej diagnostyki stomatologicznej z wykorzystaniem termowizji uznanemu ośrodkowi naukowemu – Uniwersytetowi Śląskiemu. Prace objęły analizę potencjalnych innowacji w następujących obszarach:

  • Przygotowanie gabinetu stomatologicznego,
  • Diagnostyka,
  • Leczenie.

Celem prowadzonych badań przez Uniwersytet było przygotowanie innowacyjnej diagnostyki stomatologicznej z wykorzystaniem kamery termowizyjnej wraz z zaleconymi do wdrożenia dalszymi elementami, które zdecydowanie poprawią sytuację pacjenta. Kluczowe korzyści dla pacjenta dotyczą:

  • Jakości i trwałości leczenia,
  • Czasu wykonania leczenia,
  • Znacznie większej skuteczności diagnostycznej,
  • Istotnej redukcji bólu odczuwanego przez pacjenta,
  • Minimalizacji innych uciążliwych skutków ubocznych leczenia stomatologicznego.

Celem opracowania, oprócz przeprowadzenia samych badań, jest również przedstawienie zaleceń (uwzględniając procesy oraz niezbędny sprzęt), które po wdrożeniu umożliwią wprowadzenie nowych usług oraz poprawę jakości obecnie świadczonych usług.

Call Now Button
test